LAKIEROWANIE W 24 GODZINY

Technologia lakierowania Domalux w 24h – raport z budowy

Czas wykonania prac, szybkość i łatwość aplikacji oraz odporność powłoki stanowią dla parkieciarzy bardzo ważne elementy codziennej pracy. Technologia lakierownia Domalux 24h umożliwia szybkie przeprowadzenie prac lakierniczych i zabezpieczenie podłogi w profesjonalny sposób. Dodatkowo wykorzystanie podkładu nasycającego PU pozwala uzyskać bardzo wysoką odporność i trwałość tak wykonanej podłogi drewnianej 

Inwestycja z zastosowaniem Domalux Classic Silver połysk

Technologia lakierownia: 24h

Zastosowane produkty:

Czynność Produkt Ilość Narzędzie
Lakier podkładowy Podkład nasycający PU
Rozcieńczony Domalux Classic Silver połysk
1 warstwa Wałek nylon
Lakier nawierzchniowy Domalux Classic Silver połysk 1 warstwa Szpachla parkieciarska
Domalux Classic Silver połysk 1 warstwa Wałek z dystansami

Technologia wykonania:
Podłoże: 130 m2 – dwa pomieszczenia 80 m2 i 50 m2 – dąb

12.30 – rozpoczęcie pracy

Szlifowanie:
Parkiet został przeszlifowany z zachowaniem właściwej kolejności papierami ściernymi o granulacj 40, 60, 100 szlifierką taśmową HUMMEL a następnie polerką Trio.
Trudno dostępne miejsca: przy ścianach i w kątach oraz łączenia między parkietem a ceramiką, przeszlifowane zostały za pomocą krawędziarki kątowej Flip.

Przygotowanie pomieszczenia do lakierowania:
Ważną czynnością jest też zabezpieczenie pomieszczenia przed przeciągami (ruchem powietrza). Można to ograniczyć poprzez oklejenie wejść folią. Podczas prowadzenia prac lakierniczych należy pamiętać o utrzymaniu w pomieszczeniu odpowiedniej wilgotności, nie mniejszej niż 40% i nie wyższej niż 65%. Temperatura natomiast powinna wynosić od 15°C do 25°C. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o końcowym efekcie lakierowania jest dobór właściwego rodzaju lakieru i narzędzi, przygotowanie pomieszczenia oraz staranne przeprowadzenie prac lakierniczych.

18.00 Lakierowanie:
Na inwestycji zastosowano system lakierowania na bardzo wysokie obciążenia. Jako pierwszą warstwę nałożono podkład nasycający PU tj. 60% lakier Domalux Classic Silver w wersji połysk i 40% rozcieńczalnika Domalux do lakierów poliuretanowych. Podkład nałożono w grubej warstwie w ilości około 150ml/m2. Czas schnięcia ok. 6-12h.

7.00 
Po 12 godzinach powierzchnia została zmatowiona siatką o granulacji 120 a następnie dokładnie oczyszczona poprzez odkurzanie i zamiatanie, zmycie, a przed lakierowaniem warstwy finalnej dodatkowo zastosowano ściereczki antystatyczne. W zależności o warunków panujących w pomieszczeniu, po 6 godzinach lakier może nie być w pełni suchy, czego efektem może być „wałkowanie” powłoki podczas matowienia, nie wpływa to jednak na efekt finalny wymalowania.

8.30
W celu uzyskania maksymalnej czystości dodatkowo zastosowano jedna warstwę lakieru nałożonego przy pomocy szpachli parkieciarskiej.
Pozostawiono do wyschnięcia na ok. 1godzinę.

11.00
Na tak przygotowaną powierzchnię naniesiono Domalux Classic Silver połysk w ilości 200-250 ml na m2 przy użyciu wałka z dystansami.

12.30 zakończenie prac

Posadzka zabezpieczona lakierem Domalux Classic Silver może być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 10 dniach.

Zastosowana technologia „podwójnego wałka” (jednorazowy nakład min. 200 ml/m2), pozwoliła na uzyskanie pożądanego efektu estetycznego z uwidocznionym rysunkiem słojów drewna. Dodatkowo użycie podkładu nasycającego PU skróciło czas lakierowania i zapewniło maksymalną odporność podłogi. Przy zastosowaniu technologii z użyciem podkładu nasycającego PU należy pamiętać o wyraźnym przyciemnieniu drewna.

Zlecam układanie parkietu we Wrocławiu

W ciągu 24h otrzymasz wycenę od fachowców 5parkiet